2013-2014-2015

 US/Canada Stats for Kasey

2013 AKC/CKC STATS

AKC BIS: 

CKC BIS: 

AKC RBIS: 

CKC RBIS:   

AKC GROUP ONE: 

CKC GROUP ONE: 

AKC GROUP TWO: 

CKC GROUP TWO: 

AKC GROUP THREE: 1

CKC GROUP THREE: 1

AKC GROUP FOUR: 1

CKC GROUP FOUR:

BOB AKC: 7

BOB CKC: 3 

 

AKC BREED: 

CKC BREED 

AKC ALL-BREED: 

CKC ALL-BREED: 

AKC GRAND CHAMPION 

AKC Sporting Dog:

 

 

2014 AKC/CKC STATS

AKC BIS: 3

CKC BIS: 2

AKC RBIS: 1 

CKC RBIS: 

AKC GROUP ONE: 11

CKC GROUP ONE: 4

AKC GROUP TWO: 8

CKC GROUP TWO: 3 

AKC GROUP THREE: 1

CKC GROUP THREE: 3

AKC GROUP FOUR: 5 

CKC GROUP FOUR: 3

BOB AKC: 60

BOB CKC: 11

AKC BREED: #3

CKC BREED #2

AKC ALL-BREED: #2 

CKC ALL-BREED: #1

AKC GRAND CHAMPION: 08/10/2014

CKC GRAND CHAMPION

AKC BRONZE GCH:

AKC Sporting Dog:

 

 

 2015 AKC/CKC STATS

AKC BIS: 7

CKC BIS: 1

AKC RBIS: 2

CKC RBIS: 1

AKC GROUP ONE: 19

CKC GROUP ONE: 4

AKC GROUP TWO: 10

CKC GROUP TWO: 

AKC GROUP THREE: 5

CKC GROUP THREE:

AKC GROUP FOUR: 1

CKC GROUP FOUR: 1

BOB AKC: 62

BOB CKC: 7

 AKC BREED: #4

CKC BREED #2

AKC ALL-BREED: #2 

CKC ALL-BREED: #22

AKC GRAND CHAMPION

SILVER CGH:

GOLD CGH: August 2015

AKC Sporting Dog: